Het festival wordt georganiseerd door vrijwilligers, maar is voor financiële steun afhankelijk van subsidies en donaties. In 2015 is de bijdrage van de provincie Overijssel vervallen en die van de gemeente Deventer gehalveerd. Daarom was de steun van de Deventer Cultuur Club belangrijk, misschien zelfs onmisbaar. De grootste onkosten waren de honoraria van de musici, maar ook zaalhuur en drukwerk waren grote posten.

Het gevraagde bedrag oversteeg in verre de mogelijkheden van Deventer Cultuur Club. Met een toezegging hoopte Deventer Cultuur Club dat andere subsidie gevers zou motiveren ook bij te dragen. Het bewerkstelligen van een matching-effect.