Woorden als Water
3 juni 2016

Een kleine twintig zangers vormen al vele jaren in Deventer het koor ‘Scola Dynamica’. Het koor heeft dit jaar een creatief project uitgewerkt. Het thema ‘Woorden als water’ is in vier gedichten uiteengezet door stadsdichter Johanneke ter Stege, dichter van Overijssel Boudewijn Betzema, en beide prijswinnaars van de Gedichtenwedstrijd 2016 in Deventer, Sandrine Malan en Ben Droste. Twee laatste namen zijn beide prijswinnaars van de Gedichtenwedstrijd 2016 in Deventer. Daarna zijn ze door componist Karel Tadema (tevens dirigent van het koor) tot vier koorliederen verwerkt. Deze composities waren eigentijds en bijzonder en pasten heel goed bij de uitvoerende partij, Scola Dynamica.

Op 3 juni vond het evenement ‘Woorden als Water’ plaats in de Fermerie. Het was een bijzondere avond. Behalve het koor waren ook de dichters te horen zijn.  Het koor had een optreden samen met een drietal dichters voor 75 toehoorders. ( Helaas was door ziekte een dichter uitgevallen). Juist de samenwerking en het gezamenlijk optrekken tussen koor en dichters zorgde voor een bijzondere sfeer in de Fermerie.  De zang versterkte het gedicht en het gedicht versterkte het zingen zodat beide invalshoeken/cultuurelementen goed uit de verf kwamen.

Met de bijdrage van het DCC konden de kosten worden gedekt die waren gemaakt voor het inhuren/ vergoeden van de dichters. Daarmee is volgens Scola Dynamica een mooie bijdrage geleverd aan het culturele leven van Deventer. In de Deventer Post heeft tevens een artikel gestaan over het project en de donateurs hadden gelegenheid het concert te bezoeken.

Bijzonder aan het project is de koppeling van het koor met de Deventer dichters en de combinatie van muziek en poëzie. Deventer Cultuur Club vond dit een prachtig initiatief met een Deventer thema. De combinatie van water, woorden, dichters past uitstekend bij de sfeer van onze stad.