Festival De Oriënt
17 – 25 september 2016

Vorig jaar was het festival De Oriënt een groot succes, dus er komt een tweede editie in september van dit jaar. Het festival richt zich op de cultuur van Turkije en het Midden Oosten tot aan China. Momenteel zijn er veel onderlinge spanningen die ook hebben geleid tot een vluchtelingenstroom naar o.a. West-Europa, waar de diverse West-Europese landen en hun inwoners heel verschillend op reageren. Het festival, dat naast muziek ook films, lezingen en ontmoetingen bevat, stelt zich tot doel een authentiek beeld en een perspectief neer te zetten. Een perspectief van elkaar respecteren en gezamenlijkheid. De ontmoeting staat daarbij centraal, zowel tussen het publiek als de artiesten als tussen de artiesten onderling. Deelnemers komen uit o.a. Iran, Armenië, Turkije, Syrië, Libanon, Egypte en Irak.

De Deventer Cultuur Club ondersteunt dit jaarlijks terugkerende initiatief omdat het festival De Oriënt iets toevoegt in deze tijd waarin we veel meer dan vroeger te maken hebben met vluchtelingen die hopen en daadwerkelijk proberen hun leven elders te leven en hun cultuur daar uit te dragen, en daarmee hun creativiteit te ontplooien. De creativiteit die hen helpt te overleven en anderen te verrijken.