Deventer Cultuur Club

ANBI

De officiële naam van de stichting is Stichting Deventer Cultuur Club (DCC). De stichting is opgericht op 4 april 2014. Hieronder enkele belangrijke gegevens.

KvK-nummer:60407565
Bankrekening:NL44 RABO 0172 4840 81
RSIN nummer:853897414
SBI-code:94994 – vriendenkringen op gebied van cultuur, fanclubs en overige kunstbevordering
URL:www.deventercultuurclub.nl
Email:info@deventercultuurclub.nl
Postadres:Ganzekooisweg 14
7431 PE Diepenveen

 

De doelstelling

“het stimuleren van evenementen, bijeenkomsten, exposities, voorstellingen en overige activiteiten op cultureel gebied in Deventer en omstreken, waarbij ook mede cultuur-educatieve evenementen en projecten zullen worden nagestreefd, een en ander in de breedste zin des woords.”

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a. de ondersteuning van evenementen, bijeenkomsten, exposities, voorstellingen en overige activiteiten op cultureel gebied, waarbij onder cultuur wordt verstaan alle disciplines van kunsten;
b. het verstrekken van financiële bijdragen, al dan niet in aanvulling op bijdragen van andere subsidiegegevens, sponsoren en/of donateurs, met dien verstande dat op jaarbasis – zo mogelijk vijfentwintig procent (25%) van de in een desbetreffend jaar gegenereerde donateursgelden zal worden besteed aan cultuur-educatieve evenementen en projecten.

De stichting ondersteunt geen commerciële activiteiten en/of projecten en heeft geen winstoogmerk.

 

Schenken en ANBI

DCC is geregistreerd als ANBI .U kunt DCC op een fiscaal gunstige manier steunen: met voordeel voor zowel de stichting als voor uzelf. Voor meer informatie verwijzen wij u naar: https://anbi.nl/belastingvoordeel

 

Beleidsplan

Het door het bestuur opgestelde kunt u hier lezen: Beleidsplan 2019-2020.

 

Activiteiten

Donateurs en geïnteresseerden worden via een nieuwsbrief en via Facebook geïnformeerd de meest actuele gebeurtenissen en over de gesteunde culturele projecten.

DCC heeft met de door haar ontvangen donateursgelden conform haar statutaire doelstelling een groot aantal lokale evenementen en projecten gesteund door middel van een verstrekte subsidie. Voor een totaalbeeld van de verstrekte subsidies verwijzen wij u naar ons projectarchief op de website.

 

Balans van baten en lasten

Het financiële jaarverslag 2017 is hier als download beschikbaar.
Het financiële jaarverslag 2019 is hier als download beschikbaar.
Het financiële jaarverslag 2020 is hier als download beschikbaar.

Altijd op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwbrief! Zo ben je altijd op de hoogte van de laatste voorstellingen en ontwikkelingen.

Je bent succesvol aangemeld!