Belangrijke mededeling voor donateurs en aanvragers!

De komende twee maanden kunt u geen subsidieaanvragen indienen.

Men weet de Deventer Cultuur Club goed te vinden en daar zijn we heel blij mee. Tal van gezelschappen en individuen doen een beroep op ons fonds om daarmee hun projecten mogelijk te maken. Dat is precies de bestaansgrond van de DCC. Nu blijkt echter de aanwas van donateurs achter te blijven bij de groei van het aantal subsidieaanvragen en daarom hebben we moeten besluiten om de hoogte van de toe te kennen subsidies te beperken en een complete aanvraagronde van twee maanden te schrappen. Dat betekent dat de aanvraagronde voor mei 2023 vervalt. Een drastisch besluit dat ons zeer aan het hart gaat, maar dat door ons wordt genomen in het vertrouwen dat we hiermee de voortgang van het fonds kunnen borgen.

Het bestuur gaat zich beraden op mogelijkheden om dit in de toekomst te voorkomen en we zullen daarover berichten op de website.